Zaloguj się do Bankowości

Dotychczasowy system

Nowy system

Dostępny dla klientów, którzy:

  1. wnioskowali o konto po 28.10.2018 r. lub
  2. otrzymali indywidualną informację (SMS/email) o przeniesieniu danych finansowych do nowego systemu (migracji).