Złóż wniosek z Programu Rodzina 500+ bez wychodzenia z domu - przez internet

W Nest Banku wiemy, że dla rodziców załatwianie urzędowych spraw nie należy do rzeczy prostych, a stanie w długich kolejkach do okienek czasami jest wręcz niemożliwe. Chcemy być realnym wsparciem dla naszych Klientów, którzy są jednocześnie rodzicami i dlatego oferujemy możliwość złożenia wniosku o świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ bez wychodzenia z domu.

Aby to zrobić wystarczy, że zalogujesz się do Bankowości Internetowej Nest Banku i złożysz wniosek w zakładce „Wnioski i Umowy“. Prosto i wygodnie.

Jak to działa?

dokument

Logujesz się do bankowości internetowej i wypełniasz wniosek Rodzina 500+

gotówka

Na Twój adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wysłane z systemu administracji publicznej

długopis kartka

Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu świadczenia, co miesiąc otrzymujesz wypłatę środków, na dowolne konto wskazane we wniosku

Jak wypełnić wniosek 500+?

Przed przystąpieniem do wniosku, przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci. Dane, którymi dysponuje Nest Bank, np. Twoje imię i nazwisko, PESEL, adres czy dane kontaktowe, zostaną zaczytane automatycznie. Jeśli składasz wniosek na drugie lub kolejne dziecko, pamiętaj o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny (np. małżonka) w sekcji III „Dane członków rodziny”. Przygotuj wersje elektroniczne dokumentów, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub jej sytuację formalno-prawną. Zakres wymaganych dokumentów jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego. Sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+.

Wniosek online w Nest Banku mogą złożyć wyłącznie osoby, których umowy o prowadzenie rachunku zostały podpisane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jeśli Twoja umowa została zawarta za pomocą przelewu weryfikacyjnego, skorzystaj z interaktywnego wniosku dostępnego tutaj.

 • Zaloguj się do swojej bankowości internetowej
 • Przejdź do zakładki „Wnioski i umowy” i złóż wniosek „Rodzina 500+”
 • Twój wniosek zostanie przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia
 • Dokument PDF z danymi złożonego wniosku możesz pobrać ze strony bezpośrednio po wysłaniu wniosku, otrzymasz go również w wiadomości e-mail, a aktualny status jego obsługi sprawdzisz, klikając zakładkę „Wnioski i umowy” i przechodząc do zakładki „Wnioski złożone”

Więcej o programie Rodzina 500+


Czym jest Rodzina 500?


Rodzina 500+ to długofalowy program, który gwarantuje regularne wsparcie finansowe dla rodziców wychowujących dzieci.

Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców.

Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe.


Kto może skorzystać z programu?


Beneficjentami programu mogą zostać obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy spełnią określone warunki.

Prawo do świadczeń przysługuje na dziecko, rozumiane jako: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, dziecko znajdujące się pod opieką prawną – do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Świadczenie mogą pobierać: rodzice; jeden rodzic; opiekunowie prawni lub faktyczni opiekunowie.


Jaka jest wysokość świadczeń?


Świadczenie wynosi 500 zł na dziecko (miesięcznie), przy czym wypłaty przysługują na:

 • Każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny.
 • Pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł.
 • Pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne.


O czym warto pamiętać?


Wniosek o przyznanie świadczenia w ramach programu możesz złożyć wyłącznie we własnym imieniu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby. Sprawdź zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Nest Banku.

Przed wypełnieniem wniosku, zapoznaj się z informacjami znajdującymi się na stronie www.rodzina500plus.gov.pl lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

Jeśli Twoja gmina nie znajduje się na liście dostępnej w serwisie Bankowości Internetowej Nest Banku, złóż wniosek „Rodzina 500+” osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w serwisie bankowości internetowej w późniejszym terminie. Brak Twojej gminy na liście oznacza, że gmina nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie rozpoczęła więc jeszcze przyjmowania wniosków w formie elektronicznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z urzędem miasta/gminy.


Jakie dokumenty są wymagane?

Jeżeli wypełniasz wniosek „Rodzina 500+” także na pierwsze dziecko (czyli najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Jeżeli jedyną osobą posiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 wniosku jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.

Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).

 • Maksymalna liczba załączników: 4 sztuki.
 • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 1MB.
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

Jeśli Twoje załączniki przekraczają maksymalną dopuszczalną wielkość, zapoznaj się z tą instrukcją, która pokaże Ci, jak w prosty sposób zmniejszyć ich rozmiar.

Sprawy techniczne

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. Wzór wiadomości e-mail oraz samego UPO znajdziesz tutaj.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), to: upo@mrpips.gov.pl.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie Bankowości Internetowej Nest Banku.
 • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
  Przetwarzany – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  Dostarczony – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  Błąd dostarczenia – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym w serwisie bankowości internetowej, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.
 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego wniosku „Rodzina 500+” do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.