Przelew w aplikacji mobilnej

Jak wykonać przelew w aplikacji mobilnej?

Po zalogowaniu do aplikacji mobilnej możesz przejść do wypełniania formularza przelewu przez opcję „Wykonaj operację”. Następnie wskaż rodzaj przelewu, który chcesz wykonać. W zależności od wybranego rodzaju operacji, otworzy się prosty formularz do wypełnienia.

Jeśli masz więcej niż jeden rachunek, możesz wybrać, z którego rachunku wykonasz przelew. Żeby to zrobić, kliknij w nazwę konta. W formularzu podaj nazwę odbiorcy, numer jego rachunku, kwotę i tytuł płatności. Możesz też zmienić datę przelewu - domyślnie ustawiona jest data dzisiejsza. Dla uproszczenia, możesz wskazać odbiorcę z listy zapisanych odbiorców klikając ikonkę plusa obok pola „Nazwa odbiorcy” – dane odbiorcy zostaną automatycznie uzupełnione na formularzu przelewu.

Podczas realizacji przelewu możesz zapisać odbiorcę, ustawić go jako odbiorcę zaufanego oraz zapisać transakcję jako zlecenie stałe, które będzie realizowane w wybranych przez Ciebie odstępach czasowych.

Gdy wypełnisz wszystkie pola, wyświetli Ci się potwierdzenie z informacjami na temat dokonywanego przelewu. Przelew potwierdzasz przy pomocy swojego kodu PIN do aplikacji.

W przypadku przelewu do Urzędu Skarbowego, uzupełnij dodatkowe informacje dotyczące płatnika.