Bezpieczeństwo telefonu

Jak zabezpieczyć swój telefon?

Aplikacja Nest Banku jest aplikacją bezpieczną. Dostęp zabezpiecza kod PIN nadawany podczas procesu aktywacji. Aplikacja wymaga podania go przy każdym logowaniu oraz przy wykonywaniu transakcji.

Aby zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym dostępem do swojego konta, nie udostępniaj swojego kodu innym osobom. Każdorazowo po zakończeniu korzystania z aplikacji, wyloguj się lub ją wyłącz.

Jeśli chcesz zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym dostępem do telefonu, stosuj się do tych prostych zasad:

  • nie otwieraj podejrzanych SMS-ów lub podanych w nich odnośników
  • nie otwieraj podejrzanych maili i odnośników do stron
  • nie zezwalaj na połączenie z niezaufanymi urządzeniami
  • korzystaj jedynie z oprogramowania pochodzącego ze sprawdzonych bądź zaufanych źródeł
  • nie zostawiaj telefonu w miejscach, w których mógłby być narażony na kradzież lub dostęp niepowołanych osób

Zachowaj szczególną uwagę w odniesieniu do maili, telefonów oraz SMS-ów, w których użytkownik proszony jest o przekazanie swoich danych osobowych, PINu lub hasła. Tego typu informacji nie należy udostępniać osobom trzecim!

W przypadku kradzieży, oprócz utraty telefonu, problemem jest dostęp niepowołanych osób do naszych danych. W sytuacji kradzieży telefonu, na którym aplikacja wciąż jest włączona, a Klient był zalogowany do bankowości mobilnej, należy natychmiast zadzwonić na infolinię banku w celu blokady dostępu. Warto korzystać też z podstawowych zabezpieczeń wbudowanych w system, takich jak blokada na hasło. Dobrym rozwiązaniem jest oznaczenie telefonu oraz znajomość numeru IMEI - można go poznać wpisując na klawiaturze telefonu: *#06# lub znaleźć na opakowaniu i w karcie gwarancyjnej (jest on unikalnym numerem dla danego telefonu i służy do rozpoznawania smartfona).