ZarządMarek Kulczycki

Prezes Zarządu

Doktor nauk ekonomicznych (1976), absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1971 – 1980 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, podręczników oraz książek o tematyce ekonomicznej i finansowej.

Pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) w Wiedniu (1980 – 1986). Następnie był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego (1987 – 1991). Zajmował się współpracą gospodarczą Polski z krajami OECD i organizacjami gospodarczymi. W 1991 roku mianowany Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu.

W maju 1992 roku rozpoczął pracę w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, gdzie kierował programem pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od 1 kwietnia 1995 r. Prezes Zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku i Fortis Bank Polska S.A. Od 2002 do 2009 roku Prezes Zarządu Deutsche Bank PBC S.A. Od 2010 do 2014 członek Rady Nadzorczej tego Banku.

Od 2011 adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz kolejno: Dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości, Dziekan Wydziału Biznesu, Prorektor ds. Współpracy z Biznesem i Relacji Międzynarodowych. Od 2015 do lutego 2016 Rektor Uczelni Vistula. Obecnie Prezes Zarządu Nest Bank SABartosz Chytła

Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

Jest absolwentem wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada dyplom MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu.

Karierę zawodową w bankowości rozpoczął w 1996 r., w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A. Od 2004 r. piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Fortis Bank S.A., gdzie odpowiadał za segmenty bankowości detalicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Stworzył i wdrożył strategię wzrostu w tych obszarach. W 2008 r. jako Członek Zarządu Banku DnB NORD Polska S.A. odpowiadał za bankowość detaliczną, tworząc ją od podstaw. Od roku 2009 do 2012 jako Prezes Zarządu Banku DnB NORD Polska S.A. przeprowadził kompleksową restrukturyzację banku, jednocześnie wprowadzając go na ścieżkę zyskownego wzrostu. W latach 2009 – 2011 pełnił rolę członka Komitetu Zarządzającego Grupą DnB NORD.

Od 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Meritum Banku.Miłosz Bednarczyk

Członek Zarządu, Pion Finansowy
 

Miłosz Bednarczyk dołączył do Nest Banku w listopadzie 2015 roku, obejmując stanowisko Dyrektora Departamentu Planowania i Analiz Finansowych. Od początku projektu odpowiadał przede wszystkim za wdrożenie efektywnej funkcji finansów zarządczych, zapewniającej zgodność podejmowanych przez Nas decyzji z długoterminowymi celami finansowymi Banku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Getin Holding, gdzie w latach 2013-2015 na stanowisku Dyrektora ds. Kontrolingu odpowiadał za stworzenie raportowania zarządczego na potrzeby Głównego Akcjonariusza oraz Zarządu. Z perspektywy międzynarodowej grupy kapitałowej koordynował procesy budżetowania, prognozowania finansowego, równolegle wspierając nadzór nad wynikami biznesowymi i finansowymi spółek Grupy.

W latach  2008-2013 pracował w DNB Nord,  gdzie jako Performance Manager dedykowany dla Bankowości Detalicznej i MŚP, a  później w szerszej roli jako Kierownik Zespołu Planowania i Analiz Biznesowych, odpowiadał za kluczowe procesy finansów zarządczych na poziomie całej organizacji oraz poszczególnych linii biznesowych, między innymi wspierając organizację w zakresie procesu tworzenia strategii, planowania krótko i długoterminowego, czy analiz rentowności produktów i inicjatyw.

W 2007-2008 w Fortis Bank jako Kierownik Zespołu Performance Management, odpowiadał za zbudowanie systemu informacji zarządczej na poziomie linii biznesowej bankowości detalicznej i SME. W roku 2005 dołączył do zespołu finansów zarządczych w Unilever Polska jako Analityk Finansowy ds. Kategorii, gdzie z ramienia finansów wspierał główne kategorie produktowe w biznesie spożywczym w Polsce na takich markach jak Knorr, Amino czy Hellmann’s. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (kierunek: Metody Ilościowe i Systemy Informatyczne). Michał Sobiech

Członek zarządu, Pion Ryzyka

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku finanse i bankowość. Od 2003 r. jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W 2010 r. uzyskał certyfikat Advanced Management Program w IESE Business School.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w KPMG Polska, gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych banków, projektami due diligence, doradztwem w zakresie finansów i zarządzania ryzykiem bankowym. W latach 2004-2009 pracował w Kredyt Banku S.A., gdzie zajmował stanowiska dyrektorskie w obszarze finansów i monitoringu ryzyka.

W latach 2009 – 2016 pełnił funkcję członka zarządu w Banku Pocztowym S.A. i nadzorował obszary zarządzania ryzykiem i finansów.

 

Piotr Kalisz

Członek zarządu, Pion Operacji, Logistyki i IT

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Karierę w bankowości rozpoczął w 1999 roku w WestTrust w Gwatemali. Następnie pracując w Accenture współtworzył pierwszy polski bank wirtualny – mBank. Od 2003 roku zdobywał doświadczenie w Banku Pekao SA., gdzie odpowiadał za stworzenie i rozwój Centralnego Back Office. W 2007 roku został członkiem zarządu Provident Polska SA odpowiedzialnym za zarządzanie projektami, procesami, IT, operacje i logistykę.

W 2017 roku objął funkcję Globalnego Dyrektora ds. Wdrażania Rozwiązań w Grupie International Personal Finance.

 

Rada Nadzorcza

Jacek Kseń – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Henryk Stępniak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Gdański – Członek Rady Nadzorczej

Benjamin James Hollowood – Członek Rady Nadzorczej

Tod Kersten – Członek Rady Nadzorczej

Błażej Kochański – Członek Rady Nadzorczej

 

Struktura organizacyjna Nest Banku