ZarządMarek Kulczycki

Prezes Zarządu

Doktor nauk ekonomicznych (1976), absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1971 – 1980 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, podręczników oraz książek o tematyce ekonomicznej i finansowej.

Pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) w Wiedniu (1980 – 1986). Następnie był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego (1987 – 1991). Zajmował się współpracą gospodarczą Polski z krajami OECD i organizacjami gospodarczymi. W 1991 roku mianowany Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu.

W maju 1992 roku rozpoczął pracę w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, gdzie kierował programem pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od 1 kwietnia 1995 r. Prezes Zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku i Fortis Bank Polska S.A. Od 2002 do 2009 roku Prezes Zarządu Deutsche Bank PBC S.A. Od 2010 do 2014 członek Rady Nadzorczej tego Banku.

Od 2011 adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz kolejno: Dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości, Dziekan Wydziału Biznesu, Prorektor ds. Współpracy z Biznesem i Relacji Międzynarodowych. Od 2015 do lutego 2016 Rektor Uczelni Vistula. Obecnie Prezes Zarządu Nest Bank SABartosz Chytła

Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

Jest absolwentem wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada dyplom MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu.

Karierę zawodową w bankowości rozpoczął w 1996 r., w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A. Od 2004 r. piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Fortis Bank S.A., gdzie odpowiadał za segmenty bankowości detalicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Stworzył i wdrożył strategię wzrostu w tych obszarach. W 2008 r. jako Członek Zarządu Banku DnB NORD Polska S.A. odpowiadał za bankowość detaliczną, tworząc ją od podstaw. Od roku 2009 do 2012 jako Prezes Zarządu Banku DnB NORD Polska S.A. przeprowadził kompleksową restrukturyzację banku, jednocześnie wprowadzając go na ścieżkę zyskownego wzrostu. W latach 2009 – 2011 pełnił rolę członka Komitetu Zarządzającego Grupą DnB NORD.

Od 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Meritum Banku.Tomasz Maciejewski

Wiceprezes Zarządu, Pion Finansowy

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył studia executive MBA według wspólnego programu SGH i Uniwersytetu w Minnesocie.

W latach 1995 – 2008 pracował w WestLB Bank Polska S.A., był członkiem zarządu oraz dyrektorem ds. operacyjnych i finansowych. Równolegle był związany zawodowo z WestLBHungariaZrt. Wcześniej pracował między innymi w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku SA. Pełnił funkcje wiceprezesa, członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i operacje oraz dyrektora finansowego.


Od 2011 r. do lipca 2013 r. pełnił funkcję pierwszego wiceprezesa zarządu FM Banku S.A., a od 2009 r. wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy.Grażyna Musiatowicz-Podbiał

Członek Zarządu, Pion Operacji, Logistyki i IT

Doktor nauk ekonomicznych w specjalności informatyka ekonomiczna (2005) i absolwentka wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również studia Executive MBA GFKM, Uniwersytetu Gdańskiego i RSM Erasmus University.

Z bankowością związana od 2000 r. Rozpoczynając pracę w Nordea Bank Polska, brała udział w kluczowych projektach wdrożenia nowego systemu bankowego i bankowości elektronicznej, a następnie - odpowiadając za całość rozwoju systemów informatycznych banku - w projektach kształtujących architekturę rozwiązań IT oraz przeprowadzenie dwóch fuzji operacyjnych.

W 2008 r. dołączyła do zarządu Meritum Banku ICB, gdzie odpowiadała za transformację architektury informatycznej i jej dostosowanie do przyjętej strategii rozwoju przy tworzeniu od podstaw banku detalicznego. Z bankiem tym związana była do zakończenia fuzji operacyjnej z Alior Bankiem w 2015 r.Michał Sobiech

Członek zarządu, Pion Ryzyka

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku finanse i bankowość. Od 2003 r. jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W 2010 r. uzyskał certyfikat Advanced Management Program w IESE Business School.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w KPMG Polska, gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych banków, projektami due diligence, doradztwem w zakresie finansów i zarządzania ryzykiem bankowym. W latach 2004-2009 pracował w Kredyt Banku S.A., gdzie zajmował stanowiska dyrektorskie w obszarze finansów i monitoringu ryzyka.

W latach 2009 – 2016 pełnił funkcję członka zarządu w Banku Pocztowym S.A. i nadzorował obszary zarządzania ryzykiem i finansów.

 

Rada Nadzorcza

Peter Bramwell Cartwright - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Henryk Stępniak - Członek Rady Nadzorczej

Benjamin James Hollowood - Członek Rady Nadzorczej

Tod Alan Kersten - Członek Rady Nadzorczej

Błażej Kochański - Członek Rady Nadzorczej

Jacek Gdański – Członek Rady Nadzorczej

 

Struktura organizacyjna Nest Banku >>