Sprawozdanie finansowe za rok 2017:

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe za rok 2016:

FM Bank PBP SA

Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2016
Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe za rok 2015:

FM Bank PBP SA

Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015
Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe za rok 2014:

FM Bank PBP SA

Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014
Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe za rok 2013:

FM Bank PBP SA

Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2013
Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2013 rok

Sprawozdanie finansowe za rok 2012:

FM Bank SA

Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2012
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2012
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2012 roku
Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi

Polski Bank Przedsiębiorczości SA

Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2012
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2012 roku
Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównawczymi

Sprawozdanie finansowe za rok 2011:

FM Bank SA

Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2011
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2011
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2011 roku
Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z danymi porównawczymi

Polski Bank Przedsiębiorczości SA

Opinia niezależnego biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2011
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2011
Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2011 roku
Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z danymi porównawczymi