Konto oszczędnościowe z premią za regularne oszczędzanie

Opieka i zabezpieczenie przyszłości Twojej rodziny są dla Ciebie najważniejsze. W Nest Banku to rozumiemy dlatego zależy nam na wspieraniu Ciebie i Twoich Najbliższych. Tak było zawsze i tak jest dziś.

Oferta Nest Rodzinne Oszczędności została opracowana z myślą o długoterminowym i regularnym gromadzeniu środków nawet jeśli oszczędzanie sprawia nam trudności. Ponadto tylko w Nest Rodzinne Oszczędności odłożony kapitał wzrasta każdego roku wraz z ilością Twoich dzieci.

Przejdź do noty prawnej

Jak to działa?

Zakładasz Nest Konto i otwierasz Nest Rodzinne Oszczędności w Bankowości Internetowej lub Mobilnej

Co miesiąc wpłacasz zadeklarowaną przez Ciebie kwotę i nie dokonujesz wypłat

Ustaw zlecenie stałe, a nie będziesz musiał pamiętać o wykonaniu przelewów co miesiąc

Twoje oszczędności rosną

Do 30% premii - wysokość Twojej premii rośnie wraz z okresem i liczbą Twoich dzieci
1,2% w skali roku - oprocentowanie na koncie
100% ochrony Twoich środków w ramach BFG

 

Jeżeli posiadasz już konto w Nest Banku wystarczy, że ZALOGUJESZ SIĘ i złożysz wniosek ,,Nest Rodzinne Oszczędności''.

Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym klientem ZAŁÓŻ NEST KONTO online lub w oddziale, a następnie złóż wniosek ,,Nest Rodzinne Oszczędności''.

Zobacz, ile możesz zarobić

W Nest Banku chcemy, aby wszystko było dla naszych klientów jasne i proste, dlatego dajemy Ci przykład ile możesz zyskać zakładając konto Nest Rodzinne Oszczędności:

  • Okres oszczędzania: 15 lat
  • Liczba dzieci: dwoje
  • Kwota wejściowa oszczędności: 200 zł
  • Zadeklarowana miesięczna kwota, którą odkładasz: 200 zł
  • Łączny zgromadzony kapitał: 36 000 zł
  • Łączna premia od Nest Banku: 5760 zł
  • Łączna kwota oszczędności (kapitał+premia): 41 760 zł

Informacje dla reprezentatywnego przykładu: Całkowita kwota premii 5760 zł przy założeniu 15 letniego okresu oszczędzania pod warunkiem regularnych wpłat na poziomie 200 zł miesięcznie i zgłoszenia przez uczestnika promocji dwójki dzieci od 1 roku oszczędzania zgodnie z warunkami promocji oraz spełnienia pozostałych warunków promocji uprawniających do uzyskania premii. Premia jest liczona od sumy zadeklarowanych miesięcznych wpłat na Konto. Stawki, wg których obliczana jest premia w pozostałych latach oszczędzania, w zależności od liczby posiadanych przez uczestnika promocji dzieci, określa regulamin promocji.

Współczynnik premii w danym roku oszczędzania

Premia za dany rok oszczędzania wyliczana jest na podstawie współczynnika premii, którego wysokość prezentuje poniższa tabela.

Premia to iloczyn współczynnika premii i sumy deklarowanych wpłat w danym roku oszczędzania.

1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
6 rok
7 rok
8 rok
9 rok
10 rok
11 rok
12 rok
13 rok 14 rok
15 rok
Brak dzieci
2% 3% 4% 5% 6% 12% 13% 14% 15% 16% 22% 23% 24% 25% 26%
1 dziecko
3% 4% 5% 6% 7% 13% 14% 15% 16% 17% 23% 24% 25% 26% 27%
2 dzieci
4% 5% 6% 7% 8% 14% 15% 16% 17% 18% 24% 25% 26% 27% 28%
3 dzieci
5% 6% 7% 8% 9% 15% 16% 17% 18% 19% 25% 26% 27% 28% 29%
4 i więcej dzieci
6% 7% 8% 9% 10% 16% 17% 18% 19% 20% 26% 27% 28% 29% 30%

Jak złożyć wniosek o Nest Rodzinne Oszczędności?

1. Jeśli chcesz zarejestrować dziecko przygotuj skan dokumentu dziecka: akt urodzenia, dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub karta dużej rodziny

2. Zaloguj się do Bankowości Internetowej lub Mobilnej

3. Przejdź do zakładki Wnioski i wypełnij wniosek Nest Rodzinne Oszczędności

4. Na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie otwarcia rachunku

Gdy Twoja rodzina się powiększy, dodaj kolejne dziecko do promocji przez złożenie wniosku „Nest Rodzinne Oszczędności – dodaj dziecko” w Bankowości Internetowej lub Mobilnej.

 

Ustaw zlecenie stałe a będziesz mieć gwarancję terminowych wpłat

Twoje środki zgromadzone na Nest Koncie mogą być automatycznie przekazywane na Nest Rodzinne Oszczędności. W tym celu zdefiniuj zlecenie stałe, darmową usługę w Nest Banku.

1. Zaloguj się do Bankowości Internetowej lub Mobilnej.

2. Przejdź do zakładki Wykonaj operacje i wybierz Zlecenie stałe.

3. Wpisz kwotę i dzień wykonania przelewu.

Chcesz oszczędzać, ale brakuje Ci motywacji? Podpowiadamy jak oszczędzać skutecznie

REGULARNOŚĆ – Określ minimalną kwotę, którą co miesiąc chciałbyś przeznaczyć na oszczędności. Pamiętaj, że nawet niewielka kwota wpłacana regularnie przybliża Cię do realizacji celu. Otrzymując świadczenia w programie Rodzina 500+ możesz wykorzystać je właśnie w tym celu.

✔ WSPARCIE – załóż darmowe konto Nest Rodzinne Oszczędności i otrzymuj premię za systematyczne oszczędzanie.

ELASTYCZNOŚĆ –W miesiącach o mniejszym natężeniu wydatków staraj się zaoszczędzić więcej! Wpłać nadwyżkę na Nest Rodzinne Oszczędności aby zgromadzone środki mogły pomnażać się szybciej.

Nota prawna

Konto Nest Rodzinne Oszczędności jest rachunkiem płatniczym (oszczędnościowym) („Konto”) prowadzonym przez Nest Bank SA („Bank”) na rzecz konsumentów w złotych. Konto jest dostępne dla posiadaczy rachunku płatniczego Nest Konto w złotych prowadzonego przez Bank. Nominalne roczne oprocentowanie środków na Koncie jest zmienne i na dzień 03.08.2018 wynosi WIBOR 3M – marża 0,5%, przy czym podana wartość nie uwzględnia należnych opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków płatniczych dla Klientów Indywidualnych w Nest Banku, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w Regulaminie rachunków bankowych i usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych, Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart oraz Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Kart, dostępnych na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku. Posiadacze Konta mogą wziąć udział w promocji z możliwością uzyskania premii pieniężnej, której wysokość zależy od liczby posiadanych przez uczestnika dzieci oraz okresu regularnego oszczędzania na Koncie. Premia w ramach Konta jest wypłacana uczestnikowi promocji za każdy rok oszczędzania w zadeklarowanym okresie oszczędzania, o ile w danym roku uczestnik spełni warunki uzyskania premii. Uzyskanie premii w danym roku oszczędzania zależy od spełnienia przez posiadacza Konta następujących warunków w tym roku oszczędzania: (i) nieprzerwanego posiadania Konta, (ii) regularnych wpłat na Konto w zadeklarowanej kwocie, (iii) utrzymywania salda na Koncie w wysokości równej co najmniej sumie dokonanych zadeklarowanych wpłat (iv) wyrażenia zgód na marketing oraz telemarketing usług Banku i nieodwoływania tych zgód w danym roku oszczędzania. Szczegółowe warunki promocji i uzyskania premii określa regulamin promocji „Nest Rodzinne Oszczędności z Premią” dostępny na nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Banku. Promocja trwa do jej odwołania przez Bank.

Powrót na górę strony