Oszczędnościowe konto rodzinne z premią za regularne oszczędzanie

Nest Bank zawsze tworzy oferty z myślą o rodzinie, a w rodzinie liczy się każda złotówka.  Nest Rodzinne Oszczędności to proste konto oszczędnościowe, które wspiera regularne i długoterminowe oszczędzanie. To Ty podejmujesz decyzję jak długo chcesz oszczędzać. Nawet, gdy wypłacisz środki przed upływem zadeklarowanego okresu, nie tracisz uzyskanej premii za już zakończone lata oszczędzania.

 

Jeżeli posiadasz już konto w Nest Banku wystarczy, że ZALOGUJESZ SIĘ i złożysz wniosek ,,Nest Rodzinne Oszczędności''.

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym klientem ZAŁÓŻ NEST KONTO online lub w oddziale, a następnie złóż wniosek ,,Nest Rodzinne Oszczędności''.

 

Nota prawna

7%

maksymalna premia
w drugim roku oszczędzania

0

za prowadzenie

100% 

gwarancja kapitału

Z kontem Nest Rodzinne Oszczędności zyskujesz podwójnie. To połączenie bezpłatnego konta oszczędnościowego oraz atrakcyjnej premii za regularne oszczędzanie i liczbę posiadanych dzieci.

Co zyskujesz?

 

1. Wybierasz deklarowany okres oszczędzania (5,10, 15 lat). Im dłużej oszczędzasz tym większą premię możesz uzyskać

2. Po każdym zakończonym roku oszczędzania i spełnieniu warunków promocji wypłacamy Ci premię zakładając, że co miesiąc regularnie zasilałeś konto zadeklarowaną kwotą oszczędności. Premia będzie wypłacana na Twoje Konto Nest Rodzinne Oszczędności

3. Możesz swobodnie wpłacać oraz wypłacać środki zgromadzone na koncie, jednak pamiętając, aby Twoje saldo rachunku nie było nigdy niższe niż suma dokonanych, zadeklarowanych wpłat 

4. Raz w roku masz od Nas wakacje od oszczędzania – jeżeli raz nie zasilisz konta nie stracisz możliwości uzyskania premii

5. W Nest Banku wiemy, że rodzina stanowi największą wartość. Dlatego dołączając dzieci do promocji jesteś w stanie uzyskać wyższą premię

6. Jeżeli oszczędzasz regularnie gwarantujemy, że wysokość Twojej planowanej premii nie zmieni się  niezależnie od wahań na rynkach finansowych i zmian stóp procentowych

7. Dajemy Ci wygodę zarządzania, dzięki Bankowości Mobilnej i Internetowej Nest Banku

 

Pamiętaj, że nawet jeśli nie spełnisz warunków promocji to i tak zarobisz. Twoje środki będą oprocentowane, jak na zwykłym koncie oszczędnościowym.

Zobacz, ile możesz zarobić

 

Premia rośnie wraz z okresem oszczędzania i liczbą Twoich dzieci.

Premia za dany rok oszczędzania wyliczana jest na podstawie współczynnika premii, którego wysokość prezentuje powyższy wykres.

Premia to iloczyn współczynnika premii i sumy deklarowanych wpłat w danym roku oszczędzania.

 

Współczynnik premii w danym roku oszczędzania

 

Rok oszczędzania
Liczba dzieci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Brak 2% 3% 4% 5% 6% 12% 13% 14% 15% 16% 22% 23% 24% 25% 26%
1 3% 4% 5% 6% 7% 13% 14% 15% 16% 17% 23% 24% 25% 26% 27%
2 4% 5% 6% 7% 8% 14% 15% 16% 17% 18% 24% 25% 26% 27% 28%
3 5% 6% 7% 8% 9% 15% 16% 17% 18% 19% 25% 26% 27% 28% 29%
4 i więcej 6% 7% 8% 9% 10% 16% 17% 18% 19% 20% 26% 27% 28% 29% 30%

 

W Nest Banku chcemy, aby wszystko było dla naszych klientów jasne i proste, dlatego dajemy Ci przykład ile możesz zyskać zakładając konto Nest Rodzinne Oszczędności. Wybierając 15 letni okres oszczędzania przy zadeklarowanej miesięcznej kwocie 200 zł i włączeniu do promocji dwójki dzieci, uzyskujesz: zgromadzony kapitał w wysokości 36 000 zł oraz łączną premię 5 760 zł  za cały okres oszczędzania zakładając, że co miesiąc regularnie zasilałeś konto zadeklarowaną kwotą oszczędności oraz spełniłeś pozostałe warunki promocji. Dodatkowo, za cały okres oszczędzania Twój kapitał wraz z wypłacaną co roku premią jest oprocentowany jak na zwykłym koncie oszczędnościowym.

Nota prawna

Jak to działa?

smartfon, tablet, komputer

1.Jesteś posiadaczem Nest Konta

laptop

2.Otwierasz konto Nest Rodzinne Oszczędności i jednocześnie przystępujesz do promocji, ustalasz minimalną kwotę wpłat oraz okres oszczędzania

kartka

3.Jeśli chcesz, rejestrujesz swoje dzieci, tym samym zwiększając wysokość premii

gotówka

4.Dokonujesz regularnych, comiesięcznych wpłat (pamiętaj, aby ustawić stałe zlecenie) i utrzymujesz saldo wpłaconych środków

Jeżeli posiadasz już konto w Nest Banku wystarczy, że ZALOGUJESZ SIĘ i złożysz wniosek ,,Nest Rodzinne Oszczędności''.

 

Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym klientem ZAŁÓŻ NEST KONTO online lub w Oddziale, a następnie złóż wniosek ,,Nest Rodzinne Oszczędności''.