Konto z kredytem się opłaca

W Nest Banku cenimy relacje, dlatego dla Klientów biorących kredyt gotówkowy, oraz otwierających rachunek płatniczy Nest Konto, przygotowaliśmy ofertę promocyjną, dzięki której po spełnieniu warunków mogą zyskać zwrot aż 10% raty nawet przez pół roku.

Przejdź do noty prawnej

Jak skorzystać z promocji?

1. Odwiedź placówkę Nest Banku i weź kredyt gotówkowy.
2. Załóż rachunek płatniczy Nest Konto, wskazując je jako rachunek, do wypłaty kredytu.
3. Podpisz pozostałe, wymagane dokumenty kredytowe.
4. Zapewniaj comiesięczne wpływy wynagrodzenia min 1500 zł, przez co najmniej 6 miesięcy.
5. Pamiętaj o terminowym spłacaniu kredytu.
6. Wyraź zgodę marketingową na cały okres trwania promocji i bądź z nami w kontakcie.

Nota prawna

Uczestnikami promocji „Konto z Kredytem” (dalej: „Promocja”) mogą być osoby fizyczne (konsumenci), które: (1) złożą za pośrednictwem Placówek Nest Bank S.A. (dalej: „Bank”) lub u partnerów finansowych Banku wniosek o kredyt wymieniony w regulaminie Promocji, tj.: Nest Kredyt Gotówkowy oraz Nest Kredyt Konsolidacyjny (dalej jako: „Kredyt”) oraz o prowadzenie rachunku płatniczego (Nest Konto) (dalej: „Wniosek”), (2) zawrą z Bankiem na podstawie złożonego Wniosku i dostępnej oferty Banku: (i) umowę Kredytu uprawniającą do udziału w Promocji oraz (i) umowę o prowadzenie rachunku płatniczego (Nest Konto), (3) wskażą w dyspozycji wypłaty Kredytu rachunek płatniczy (Nest Konto), na który Bank dokona wypłaty Kredytu w zakresie kwoty udostępnionej na cele konsumpcyjne oraz (4) zawrą z Bankiem porozumienie do umowy Kredytu, o którym mowa w Regulaminie Promocji. Uczestnik Promocji, który spełni warunki określone w Regulaminie Promocji (tj.: (1) zapewnienie comiesięcznych wpływów wynagrodzenia na Nest Konto w wysokości nie niższej niż 1 500 zł, (2) terminowa spłata rat kapitałowo odsetkowych Kredytu) i (3) udzielenie oraz nieodwoływanie zgód marketingowych przez okres Promocji) będzie uprawniony do otrzymania przez okres 6 miesięcy kalendarzowych premii w wysokości równej 10% miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej udzielonego Kredytu, nie więcej jednak niż łącznie 2 000 zł. Wypłata premii następować będzie w terminie do 20-tego dnia następującego miesiąca kalendarzowego na rachunek płatniczy (Nest Konto). Szczegółowe warunki Promocji dostępne są na stronie: www.nestbank.pl/indywidualny/kredyty/promocja-konto-z-kredytem.pl oraz w placówkach Banku.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,5%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 51 602,11 zł, całkowita kwota do zapłaty 88 627,55 zł, oprocentowanie zmienne 9,9%, całkowity koszt kredytu 37 025,44 zł, (w tym: prowizja bankowa 11 250,66 zł , odsetki 25 774,78 zł), 88 miesięcznych równych rat w wysokości 1 007,42 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14 stycznia 2019 na reprezentatywnym przykładzie.

Powrót na górę strony