Zakładając i polecając Nest Konto pomagasz innym

Polecając Nest Konto za 0 zł swoim bliskim, możesz zrobić coś dobrego dla tych, którzy naprawdę tego potrzebują. Za każde Nest Konto z polecenia osoby, która ma w naszym banku konto osobiste lub konto dla swojej firmy, przeznaczymy 50 zł na rzecz dzieci ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Przejdź do noty prawnej

O Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 135 krajach świata od ponad 65 lat. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Organizujemy różnorodne formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia.

Jak możesz pomóc?

  1. Nasz program polecania konta różni się od tych, które stosują inne banki. Dlatego przeczytaj, w jaki sposób polecenia Nest Konta pomoże podopiecznym Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.
  2. Osoba, której poleciłeś Nest Konto, podczas wypełniania wniosku o konto wpisuje w odpowiednie pola Twoje imię i numer telefonu komórkowego. Dodatkowo zaznacza zgodę na poinformowanie Cię o zawarciu z nami umowy i otwarciu konta.
  3. Twój znajomy zaczyna korzystać z Nest Konta i w ciągu 60 dni od jego otwarcia dokonuje pierwszej płatności swoją kartą Visa.
  4. Wpłacamy 50 zł na rzecz dzieci ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Nota Prawna

*Ranking pochodzi z Raportu Bankier.pl z dn. 24.01.2018 dostępnego tutaj.

Nest Konto jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym prowadzonym na rzecz konsumentów w PLN. Brak opłat i prowizji za czynności i usługi wskazane jako bezpłatne czynności lub usługi nie wymaga spełnienia przez Klienta jakichkolwiek warunków. Za pozostałe usługi związane z Nest Kontem Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji. Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia rachunków dla Klientów Indywidualnych w Nest Banku, wydawania i obsługi kart płatniczych, w tym oprocentowanie oraz opłaty i prowizje, określone są w Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów Indywidualnych, Tabeli oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat oraz Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych – oferta rachunków i kart, dostępnych na stronie nestbank.pl oraz w oddziałach i placówkach partnerskich Nest Banku.

Powrót na górę strony