Nest Bezpieczna Perspektywa

Troska o rodzinę to wielka wartość, ale równie ważne jest zadbanie o jej finansowe bezpieczeństwo. Dlatego przygotowaliśmy ofertę ochronno-oszczędnościową Nest Bezpieczna Perspektywa. Zapewni ona Tobie i Twojej rodzinie finansową ochronę w razie niespodziewanych zdarzeń i wypłatę gwarantowanej sumy ubezpieczenia, bez względu na sytuację na rynkach finansowych.

Przejdź do noty prawnej

Miesięczna składka
od 200 do 2000 zł.

Okres ubezpieczenia
od 10 do 30 lat maksymalnie do 75 r.ż.

7 wariantów umów dodatkowych
dopasowanych do Twoich potrzeb

Wiek wstępu
18 - nieukończone 60 lat

Nest Bezpieczna Perspektywa to:

 • oferta ochronno-oszczędnościowa dla klientów indywidualnych i firm
 • gwarancja wypłaty z góry ustalonej kwoty na koniec okresu Twojego ubezpieczenia
 • możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które pozwoli Ci zadbać o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich
 • brak ograniczenia co do liczby polis na osobę

Dodatkowe umowy ubezpieczeniowe w ramach Nest Bezpiecznej Perspektywy

Nest Bezpieczna Perspektywa to rozwiązanie, które możesz dopasować do swoich potrzeb dzięki dobraniu dodatkowej oferty ubezpieczenia:

 1. Diagnoza nowotworu
 2. Ochrona życia
 3. Ochrona bez zmian
 4. Ochrona na wszelki wypadek
 5. Podwojona ochrona
 6. Bezpieczne dziecko premium
 7. Konsultacja medyczna

Szczegółowy opis każdego z ubezpieczeń znajdziesz w dokumentach na dole strony.

Jeśli już skorzystałeś z Nest Bezpiecznej Perspektywy, TUTAJ zalogujesz się do portalu MetLife

Nota prawna

 • Nest Bezpieczna Perspektywa to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa oraz umowy dodatkowe obejmujące ryzyka ubezpieczeniowe szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umów dodatkowych.
 • Szczegółowe zasady indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa typ "N" oraz umów dodatkowych, w tym informacje na temat opłat i ryzyk z nimi związanych, jak również informacje na temat ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa typ "N", Karcie Produktu, oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umów dodatkowych. Należy się uważnie zapoznać z tymi dokumentami przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści lub znaczenia należy się skontaktować z przedstawicielem Nest Bank S.A.
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa typ "N", Karta Produktu oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia umów dodatkowych są dostępne w oddziałach Nest Bank S.A. oraz na stronie internetowej www.nestbank.pl. Niezbędne jest zapoznanie się z treścią dokumentów przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia.
 • MetLife TU na Życie i Reasekuracji S.A. (jako zakład ubezpieczeń) oraz Nest Bank S.A. (działający jako agent ubezpieczeniowy MetLife TU na Życie i Reasekuracji S.A.) nie prowadzą jakiegokolwiek doradztwa (w tym doradztwa inwestycyjnego).
 • Wszelkie podawane przez Nest Bank S.A. informacje nie mają charakteru rekomendacji ani sugestii określonego zachowania po stronie Klienta. Jakakolwiek decyzja Klienta, w tym decyzja o złożeniu wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, należy wyłącznie do Klienta. Przed złożeniem wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez agenta, rozważyć korzyści oraz ryzyka z nim związane.

   

  Powrót na górę strony