Chcesz inwestować?

Ty masz postanowienie, a my - specjalistyczną wiedzę. Fundusze inwestycyjne dają Ci możliwość czerpania korzyści z rynku kapitałowego dzięki wiedzy naszych ekspertów.

Załóżmy jednak, że NIE SŁYSZAŁEŚ jeszcze o funduszach inwestycyjnych i jesteś samodzielnym inwestorem. Czego powinieneś się nauczyć?

  • Poznać różnorodne instrumenty finansowe
  • Biegle planować strategie inwestycyjne
  • Sprawnie analizować rynek kapitałowy
  • Dobrze znać psychologię inwestowania
  • Posiadać wiedzę o sytuacji makroekonomicznej w krajach, branżach i spółkach notowanych na rynku giełdowym

Specjaliści w Nest Banku mają już tę wiedzę.

Możesz pomnażać oszczędności według własnego pomysłu, lub skorzystać z naszego wsparcia. Twoim zadaniem jest wybór jednego z ponad 30 funduszy inwestycyjnych o różnym poziomie potencjalnych zysków i ryzyka. Poznaj je wszystkie!

Sprawdź pełną listę dostępnych Funduszy

Co powinieneś rozważyć?

Fundusze mocno różnią się między sobą. Wybierając najlepszy dla siebie, musisz wziąć pod uwagę przede wszystkim:

horyzont inwestycyjny

indywidualną skłonność do ryzyka

cel inwestycyjny

kwotę inwestycji

Dlaczego warto wybrać fundusze w Nest Banku?

Fundusze mocno różnią się między sobą. Wybierając najlepszy dla siebie, musisz wziąć pod uwagę przede wszystkim:

1. Powierzasz środki doświadczonym, profesjonalnym zarządzającym

2. Masz duże możliwości zróżnicowania portfela aktywów

3. Twój potencjał zysku zależy od przyjętego przez fundusz poziomu ryzyka inwestycyjnego

4. Masz łatwy dostęp do zainwestowanych środków

Co zrobić, żeby zacząć inwestować?

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Nest Banku, skontaktuj się z nami,żeby podpisać umowę oraz wypełnić ankietę MIFID.

Przed inwestycją zapoznaj się ze szczegółami oferty na stronach naszych Partnerów: ipopematfi.pl oraz skarbiec.pl.

Czy są jakieś czynniki ryzyka?

Niektóre lub wszystkie fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne lub częściowo zgodne z Twoją wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi. Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami: Prospektem informacyjnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego wybranym funduszem, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego oraz ostatnie zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym. Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami (Skarbiec TFI S.A. oraz IPOPEMA TFI S.A.).

Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

1. IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

 

1.1.   Subfundusz IPOPEMA Oszczędnościowy
1.2.   Subfundusz IPOPEMA Dłużny
1.3.   Subfundusz IPOPEMA Obligacji
1.4.   Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych
1.5.   Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony
1.6.   Subfundusz IPOPEMA Akcji
1.7.   Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów
1.8.   Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus
1.9.   Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy
1.10. Subfundusz IPOPEMA Short Equity

 

2. IPOPEMA m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty

1. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

 

1.1.   Subfundusz SKARBIEC - Konserwatywny
1.2.   Subfundusz SKARBIEC - Obligacja
1.3.   Subfundusz SKARBIEC - Dłużny Uniwersalny
1.4.   Subfundusz SKARBIEC - Obligacji Wysokiego Dochodu
1.5.   Subfundusz SKARBIEC - Konserwatywny Plus
1.6.   Subfundusz SKARBIEC - Rynków Wschodzących
1.7.   Subfundusz SKARBIEC - III Filar
1.8.   Subfundusz SKARBIEC - Waga
1.9.   Subfundusz SKARBIEC - Akcja
1.10. Subfundusz SKARBIEC - Market Opportunities
1.11. Subfundusz SKARBIEC - Globalny Małych i Średnich Spółek
1.12. Subfundusz SKARBIEC - Rynków Surowcowych
1.13. Subfundusz SKARBIEC - Top Brands
1.14. Subfundusz SKARBIEC - Spółek Wzrostowych
1.15. Subfundusz SKARBIEC - Małych i Średnich Spółek
1.16. Subfundusz SKARBIEC - Market Neutral
1.17. Subfundusz SKARBIEC - Rynków Rozwiniętych

 

2. SKARBIEC - TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

 

3. SKARBIEC - TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

 

4. SKARBIEC - Global Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

 

4.1. Subfundusz SKARBIEC - Emerging Markets Opportunities
4.2. Subfundusz SKARBIEC - Global Select Equity
4.3. Subfundusz SKARBIEC - Global Bond Opportunities
4.4. Subfundusz SKARBIEC - Global High Yield Bond
4.5. Subfundusz SKARBIEC - Global Income

Nota prawna

Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.