Formularz kontaktowy
Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w formie mailowej na Twój adres e-mail zarejestrowany w Nest Banku.

Maksymalny rozmiar pliku *.JPG / *.PDF - 5MB
Należy załączyć pismo, pisemny formularz opatrzony własnoręcznym podpisem zgodnym z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku.
Informacja
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam informacji odpowiedź zostanie skierowana na dane kontaktowe zarejestrowane w Nest Banku. Jeśli numer telefonu, adres e-mail bądź adres korespondencyjny uległy zmianie, aby uniknąć problemów ze skutecznym otrzymaniem odpowiedzi, zachęcamy do złożenia formularza dyspozycji zmiany danych dostępnego pod adresem https://www.nestbank.pl/dokumenty/dokumenty-do-pobrania.html lub wizyty w Oddziale Banku lub Placówce Partnerskiej.

Maksymalny rozmiar pliku *.JPG / *.PDF - 5MB
Zasady rozpatrywania reklamacji znajdują się pod linkiem

Wyślij kopię treści mojego zapytania na mój adres e-mail

Zasady rozpatrywania reklamacji znajdują się pod linkiem

*Wyrażam zgodę na udzielenie przez Nest Bank S.A. odpowiedzi na niniejsze zapytanie/reklamację w formie wiadomości poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przeze mnie adres e-mail.


W trosce o bezpieczeństwo prosimy nie podawać informacji poufnych (w tym np.: szczegółów dotyczących finansów, PIN, numer karty, hasło dostępu itp.)

* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
  Zadzwoń do nas:

  801-800-188

  Dla telefonów stacjonarnych:

  22 438-41-41

  7.00-24.00 poniedziałek-sobota
  8.00-20.00 niedziela

  Zastrzeż kartę całodobowo

  801-800-188

  Dla telefonów stacjonarnych:

  22 438-41-41