Oferta kredytu z gwarncją COSME

Wysoka kwota kredytu dla rolników, dostępna nawet do 550 tys. zł - wyłącznie dzięki gwarancji COSME

Dzięki gwarancji COSME Klient może liczyć na niższe koszty udzielenia kredytu

Uproszczone formalności (wniosek o gwarancję składany razem z wnioskiem o kredyt)

Niska prowizja za udzielenie gwarancji:
1% w skali roku

Brak konieczności zastawiania własnego majątku
w celu uzyskania kredytu

Czym jest gwarancja COSME?

Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł spłacić kredytu z własnych środków, to spłaty w części zabezpieczonej gwarancją dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą, ale wyłącznie w części zabezpieczonej gwarancją. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.


Nest Bank zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę portfelowej linii gwarancyjnej (PLG), dzięki której może oferować rolnikom atrakcyjną gwarancję COSME, przeznaczoną do zabezpieczenia nowych kredytów obrotowych.

O programie COSME

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME jest programem Komisji Europejskiej
nakierowanym na wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jego budżet to ok. 2,3 mld EUR, z czego ok. 1,3 mld to środki przeznaczone
na instrumenty finansowe (dłużne i kapitałowe). Programem zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach tzw. umowy powierzenia zawartej z Komisją Europejską. Gwarancja PLG COSME udzielana jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych
w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

 

 

 

 

Nota prawna

Udzielenie oraz wysokość kredytu uzależnione są od pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby wnioskującej. Wstępna decyzja kredytowa to wstępna ocena wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta wraz z kalkulacją oferty dokonana w oparciu o dane przedstawione przez Klienta. Wstępna decyzja może ulec zmianie w trakcie całego procesu weryfikacji wniosku kredytowego. Maksymalna kwota kredytu jest to kwota kredytu uwzględniająca kredytowane opłaty i prowizje, o które zostanie pomniejszona udostępniana klientowi kwota kredytu. Szczegóły i cennik związane z kredytem dostępne są w oddziałach Nest Banku.

Powrót na górę strony

Nie wiesz co wybrać?

Skontaktuj się z nami.

Telefonicznie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa („Bank”). Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Nest Bank S.A. („Bank”) za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego Banku, w tym także na kontaktowanie się przez Bank w celu m.in. złożenia propozycji zawarcia umowy, przedstawienia informacji o produktach Banku lub przesłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności SMS, MMS lub poczty elektronicznej. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

Zapoznaj się z informacją Banku o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

    W placówce: