Przerwy Serwisowe - Elektroniczne Kanały Dostępu

Przerwy serwisowe w dostępności Elektronicznych Kanałów Dostępu

Informujemy, iż stałe przerwy serwisowe w dostępie do EKD w związku z konserwacją systemów lub ich modyfikacją mogą być realizowane codziennie w godzinach od 24:00 do 2:00.

W przypadku konieczności prac konserwacyjnych lub modyfikacji systemów wymagających dłuższej niedostępności (np. w weekendy) Bank poinformuje Użytkowników na Stronie Internetowej Banku oraz na stronie logowania do Bankowości Internetowej/Bankowości Mobilnej z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.