Aktualności

Zmiana w „Regulaminie korzystania z Pakietu Elastycznego Nest Banku, Obszar Mikroprzedsiębiorstw”.

data: 31 sierpnia 2018

Szanowni Klienci,

informujemy, iż z dniem 1 września 2018 r. zmianie ulega „Regulamin korzystania z  Pakietu Elastycznego Nest Banku, Obszar Mikroprzedsiębiorstw”.

Zmiana dot. §1 ust. 3 (usunięto definicję gwarancji EIF oraz wprowadzono definicję gwarancji COSME), §3 (wykluczenia), §4 ust. 1 (dodano pkt 4); §4 ust. 5 pkt 5 (dodano odwołanie do maksymalnego okresu kredytowania), §4 ust. 15 (wypowiedzenie umowy), §5 ust. 2 (dodano zobowiązanie do zapewnienia środków na rachunku bieżącym tyt. opłaty za pakiet).

Tekst regulaminu dostępny jest w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www.nestbank.pl

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem zmian.

Pozdrawiamy,
Zespół Nest Banku